Vores ydelser

voresydelserBlandt de mangeartede opgaver der skal løses i en virksomhed, har vi valgt at fokusere på regnskab, personale og økonomistyring.

De daglige bogholderi-, løn- og regnskabsopgaver kalder vi kerneydelser, og de varetages af en bogholder. Vi løser også mere komplicerede opgaver inden for økonomi, personale og ledelse. Disse opgaver kalder vi tillægsydelser, og de løses af medarbejdere med en videregående økonomisk uddannelse.

Typiske kerneydelser, klik her. 

Typiske tillægsydelser, klik her.