Tillægsydelser

Økonomi:

 • Månedsrapportering med budgetafvigelser
 • Koncernrapportering
 • Controlling
 • Driftsbudgettering
 • Likviditetsbudgettering
 • Forecasts
 • Investeringskalkuler
 • Finansieringsmodeller
 • Projektregnskaber
 • Statistikker og analyser efter behov

 Personale:

 • Ansættelseskontrakter
 • Barsels- og ferieregler
 • Overenskomster
 • Personalepleje og –politik
 • Rådgivning ved opsigelse
 • Rådgivning vedr. firmagoder

 Ledelse og strategi:

 • Strategiske analyser
 • Beslutningsgrundlag
 • Ledelsessparring