Kerneydelser

Finansbogholderi:

 • Afstemninger
 • Momsafregning
 • Afskrivninger og anlægskartotek

Debitorstyring:

 • Fakturering
 • Registrering af indbetalinger
 • Opfølgning på dårlige betalere
 • Inkassostyring

Kreditorstyring:

 • Registrering af kreditorfakturaer
 • Betalinger

Lønadministration:

 • Lønafregninger
 • Ferieregnskab
 • Fratrædelser
 • Km- og rejsegodtgørelse
 • Refusioner ved barsel og sygdom

Regnskabsudarbejdelse:

 • Perioderegnskaber
 • Årsregnskab

Offentlig indberetning:

 • Intrastat
 • Listeangivelse
 • Danmarks Statistik